KVK KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME VE RIZA METNİ

Değerli müşterilerimiz,

ROTABİL Mümessillik İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti. (“ROTABİL”) olarak, müşterilerimizin özel hayatlarının gizliliğine saygı duyuyor ve önem veriyoruz. Bu nedenle müşterilerimizin kişisel verilerinin kullanılmasında, müşterilerimizin temel hak ve özgürlüklerini korumak amacıyla yürürlükte olan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun) hakkında bilgi vermek istiyoruz.

ROTABİL veri sorumlusu olarak siz değerli müşterilerimizin verilerini kaydedecek, sınıflandıracak, işleyecek, saklayacak, güncelleyecek ve mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklayabilecek olup, anılan yasal düzenleme kapsamında karşılıklı hak ve yükümlülüklerimize ilişkin olarak sizleri aydınlatmak istiyoruz.

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sağlanan hizmet ve Şirketimizin ticari faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Şirketimiz birimleri ve ofisler, Topluluk Şirketleri, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. ROTABİL tarafından toplanan kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar doğrultusunda Kanunun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir.

Şirketimiz tarafından toplanan kişisel verileriniz, Şirketin ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası, şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirketin ve Şirketle iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temin edilmesi, şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla issedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişiler ile diğer kişilerle Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde paylaşılabilecektir. Şirketimiz belirtilen amaçlar dâhilinde kişisel verilerinizi madde de sayılmayan 3. Firmalara da aktarabilecektir.

Şirketimiz kişisel verilerinizi, talep etmiş olduğunuz hizmetlerle bağlantılı tüm hizmet sağlayıcılarıyla (Hizmet Sağlayıcıları) talep etmiş olduğunuz hizmete dair faaliyetler, satışlar, özel teklifler, indirimler ve kampanyalar hakkında bilgilendirme gibi pazarlama amaçlarıyla da paylaşmaktadır.

Şirketimiz ve Hizmet Sağlayıcıları kişisel verilerinizi yalnızca talep etmiş olduğunuz hizmete dair faaliyetler, satışlar, özel teklifler, indirimler ve kampanyalar hakkında bilgilendirme gibi pazarlama amaçlarıyla ve bu metinde sayılan diğer amaçlarla ilgili olarak toplamakta, kullanmakta, işlemekte, saklamakta, yurt dışında ve yurt içinde aşağıda açıklanan üçüncü kişilere aktarmakta ve güvende tutmaktadır.

Şirketimiz, kişisel verilerinizin talep etmiş olduğunuz hizmetlerle bağlantılı olarak işlenmesi konusunda müşterinin bulunduğu ülkedeki hukuk düzeni ile denk seviyede veri koruma düzenlemeleri olmayabilecek, hizmet talep edilecek ülkelerde bulunan talepleriniz ile bağlantılı Hizmet Sağlayıcıları dâhil olmak üzere Şirket ile işbirliği içinde olan üçüncü kişilere aktarabilecektir. Ancak Şirketimiz, kişisel verilerinizin bu ülkelerde Kanun’ a ve yürürlükte olan diğer veri koruma mevzuatına uygun olarak korunması için yeterli önlemleri alacaktır.

Şirketimiz, kişisel verilerinizin yetkisiz veya yasadışı işlenmesine veya erişimine, sehven kaybına, imhasına veya zarar verilmesine karşı korunmasını sağlayacak ve kişisel verilerinizin saklanması için uygun güvenlik seviyesini oluşturmak amacıyla, tüm gerekli teknik ve diğer önlemleri almaktadır. Şirketimiz ayrıca, kişisel verilerinize yasadışı erişimini önlemek amacıyla gerekli önlemleri almakta ve kişisel verilerinizin toplanması, saklanması ve işlenmesi üzerine düzenli olarak denetimler yapmaktadır. Kişisel verilerinize erişim sadece bu verilere kati şekilde erişime ihtiyacı olan ve kati sözleşmeli gizlilik yükümlülüğüne sahip çalışanlar, sözleşmeli yükleniciler, yetkililer ve diğer ilgili taraflar ile kısıtlı tutulmaktadır.

Dilediğiniz zaman bize başvurarak;

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini,

Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgileri,

Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını,

Hangi kuruluşlarla ve ne amaçla paylaşıldığını,

Hangi kuruluşlarla ve ne amaçla paylaşıldığını,

Yurt içinde ve yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenebilirsiniz.

Eksik ya da hatalı kaydedilen ya da kullanılan bilgilerinizin düzeltilmesini ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini,

Kanunda öngörülen şartlar sağlanmışsa bilgilerinizin silinmesini ya da yok edilmesini,

Bilgilerinizin kanuna aykırı olarak kaydedildiğini veya kullanıldığını düşünüyorsanız ve bu sebeple zarara uğramışsanız zararın giderilmesini isteyebilirsiniz.

Kanununun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kanunun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, şu aşamada herhangi bir yöntem belirlemediği için, başvurunuzu, KVK Kanunu gereğince, yazılı olarak, kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile Şirketimize iletmeniz gerekmektedir.

Ayrıca, Kanun kapsamındaki haklarınıza ilişkin detaylı bilgi almak için TBMM’nin resmi internet sitesinden kanunu (https://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k6698.html) inceleyebilirsiniz.

Ayrıca Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun (https://www.kvkk.gov.tr/) internet sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Kullanıcı olarak, iş bu yazıyı okuyarak, ROTABİL ile paylaştığınız özel nitelikli kişisel veriler de dâhil olmak üzere her tür kişisel verisinin işlenmesine, yukarıda belirtilen kişilere aktarılmasına, hiçbir şüpheye mahal vermemek üzere açık şekilde rıza gösterdiğinizi ve KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME yazısını okuduğunuzu, anladığınızı kabul ve beyan etmektesiniz. Eğer burada yer alan koşulları kabul etmiyorsanız lütfen ROTABİL web sitesinde kişisel verilerinizi paylaşmayınız. Buna rağmen ROTABİL web sitesinde kişisel verilerinizi paylaşmaya devam etmeniz, buradaki koşulların tarafınızdan kabul edildiği anlamına gelecektir.

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇ


Aşağıdaki İletişim Formunu Eksiksiz Bir Şekilde Doldurun Sizi Hemen Arayalım!